Bitte warten
Suntory Chita
(20)
Süße Honig
Suntory Chita
Suntory Hibiki Harmony
(43)

Whisky.de Award Mai 2020

Süße Zitrus
Suntory Hibiki Harmony

Whisky.de Award Mai 2020

Süße Zitrus
Suntory Hakushu 12 Jahre
(1)
Früchte Eiche
Suntory Hakushu 12 Jahre
Suntory Hibiki Harmony Master's Select
(43)
Süße Zitrus
Suntory Hibiki Harmony Master's Select
Suntory Yamazaki 12 Jahre
(94)
Süße Früchte
Suntory Yamazaki 12 Jahre
Suntory Hibiki 17 Jahre
(8)
Chili Öl
Suntory Hibiki 17 Jahre
Suntory Yamazaki 18 Jahre
(1)
Eiche Gewürze
Suntory Yamazaki 18 Jahre
Suntory Hibiki 21 Jahre
(6)
Früchte Gewürze
Suntory Hibiki 21 Jahre
Suntory Yamazaki 25 Jahre
(3)
Kaffee Herb
Suntory Yamazaki 25 Jahre
Togouchi Sake Cask Finish
Eiche Malz Sherry
Togouchi Sake Cask Finish
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5